Reference - občané

Naším cílem je pomáhat Vám od návrhu po realizaci smysluplných řešení tak, aby Vám přinášely rychlou ekonomickou návratnost a vyhovovaly všem legislativním, zejména pak ekologickým požadavkům dnešní doby.

Dotační titul – Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám podporuje dotacemi nízkoenergetické opatření u stávajících rodinných domů

 

  • Kladně vyřízeno 150 žádostí
  • Průměrná výše dotace 215.000,- Kč

Dotační titul – Kotlíková dotace I.

Cílem projektu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, které mají vliv na lidské zdraví, a to zejména prostřednictvím výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

  • Kladně vyřízené 30 žádostí
  • Průměrná výše dotace 125.000,- Kč
TOP