Inovativní technologie SMART pro zdravý pobyt v budovách

Současné budovy na obcích jsou nové, staré nebo opravené a většina z nás v nich tráví podstatnou část dne. Není tedy divu,že kvalita vnitřního prostředí má vliv na náš zdravotní stav, což se dosud při modernizaci budov podceňovalo . Všem chybí mnoho k tomu, aby bylo možné říct, že to jsou budovy se zdravým pobytem.

Naším posláním je vaše budovy do tohoto stavu modernizovat.

CO ŘEŠÍME?

  • Zdravé světlo
  • Zdravé teplo
  • Zdravý vzduch

PROČ:

  • Zdravý pobyt v budovách (eliminace škodlivých látek a prašnosti ,zajištění operativně regulovatelné teploty a vlhkosti v závislosti na provozu a pohybu osob)
  • Technicky udržitelný stav zařízení (obnova třeba již opraveného, ale dnešním požadavkům již nevyhovujícího stavu)
  • Energetická soběstačnost provozu budov – zásadní snížení spotřeby energií
  • Nabízíme systémové řešení s rychlou návratností s možností postupného splácení na principu EPC
  • Prestiž a reklama pro obec – být příkladem

 

 

 

  • NOVINKA!dosud nejsou žádné reference