Inovativní technologie SMART pro domovní čistírny odpadních vod

  • patentované technologie českého výrobce
  • decentralizované čištění odpadních vod
  • vysoká účinnost čištění
  • progresivní SBR technologie
  • minimální nároky na obsluhu
  • řešení na míru,možnost postupného splácení
  • zachování vody v krajině,dekontaminace půd
  • SMART systém v praxi – dálkový monitoring a řízení bezobslužných domovních čističek
  • možnost intenzifikace či dodávky centrální obecní ČOV za zlomek ceny

Reference

Domovní, obecní a průmyslové čističky odpadních vod v ČR a 18 zemích Evropy