Inovativní technologie SMART pro kvalitnější život v obci

Pomocí čidel SMART systému můžeme dlouhodobě i krátkodobě vyhodnocovat data z jakékoliv oblasti ve vaší obci. Ta potom slouží coby nezvratný podklad pro rozhodovací procesy vedení obce.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

MONITORING KVALITY VOD V OBCI

Zjistěte průkazně, jak je to u vás s vodou. Kdo nebo co vám vodu znečišťuje, způsobuje její nedostatek anebo ní kontaminuje půdu.

MONITORING ČISTOTY OVZDUŠÍ

Máte v okolí továrnu nebo zemědělskou výrobu používající intenzivní chemické postřiky a nevíte jestli neškodí zdraví obyvatel? Spaluje někdo v kotli plasty a vy nemáte jak byste mu to dokázali? Máte podezření, že silnice, po které jezdí kamiony zatěžuje obec a úřady vám tvrdí opak? Stačí jednoduše nainstalovat čidla a máte neoddiskutovatelné záznamy.

MONITORING SILNIČNÍHO PROVOZU

Pomocí čidel SMART systému můžeme vyhodnocovat i zátěž obce silničním provozem – četnost projíždějících vozidel, jejich velikost, rychlost, ekologickou zátěž… jak poté naložít se zjištěnými údaji záleží na potřebách a záměrech jednotlivých aglomerací.

Zajistěte si s pomocí EÚO řešení, aniž byste finančně zatížili obec!

 

 

  • NOVINKA!dosud žádné reference