Elektromobilita

Žijeme v éře zásadních změn. Koně kdysi nahradily automobily stejně jako dnes je zase nahrazují ekomobily. Ekologie a levný provoz proti emisní zátěži ropného impéria? Nutná redukce dopravy? Ano…  Svět se tím v současné době nezbytně zabývá. Staňme se i my ve svém okolí příkladem pro ostatní.

JAK ?

  • Nahraďte či doplňte stávající autobusovou dopravu monopolů eko-busovou dopravou ve vlastním režimu obce či zájmového regionu.
  • Zpřístupněte tak  pro své obyvatele nové obce, města a místa, kam dosavadní doprava nedosáhla.
  • Zahustěte dle potřeb svých občanů dosavadní autobusové linky. Elektrobusy se také hodí na obecní či školní výlety, zájezdy sportovních družstev, a podobné akce.

PROČ ?

  • trvalá podpora státu – ministerstva budou tuto oblast dotačně trvale podporovat coby jednu ze svých priorit budoucnosti
  • ekologický provoz – čistší ovzduší (emise, prašné částice) s tarifem NanoEnergies 100% spotřeby elektřiny z OZE, bezhlučný provoz
  • velmi levný provoz
  • vyšší komfort občanů – dostanete se na více míst a častěji i bez potřeby vlastnit auto a mít s ním nutné provozní náklady
  • zajištění nových pracovních míst a zároveň autorit v obci
  • prestiž obce hodna následování

JAK POSTUPOVAT ?

Nechejte si od nás vypracovat jednoduchou studii a uvidíte, jaké efekty by to pro vaši obec či zájmový region mohlo mít.

  • NOVINKA!dosud nejsou žádné reference